Nieuwe wegen (10300K)

Stelling: De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.

2012 Eens
Oneens
Peiling
Peiling Stemwijzer bij 500.000 deelnemers Peiling
Peiling Stemwijzer bij 500.000 deelnemers
Zetels 22 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 128 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
Groen
Links
10 Nederland is een prachtig land. Daarom mogen er geen nieuwe wegen komen die ons land nog meer versnipperen. Extra asfalt leidt tot extra verkeer en méér files. GroenLinks wil files en milieuvervuiling aanpakken via de kilometerheffing. De enorme bedragen die zijn gereserveerd voor wegen wil GroenLinks investeren in een beter, sneller en comfortabeler openbaar vervoer. PvdA 30 Het aanleggen van nieuwe wegen is geen duurzame oplossing voor het fileprobleem. Daarom is de PvdA terughoudend met het aanleggen van nieuwe wegen. Echter, in sommige gevallen is de aanleg van nieuwe wegen noodzakelijk ter verbetering van de bereikbaarheid en infrastructuur in Nederland.
Partij vd
Dieren
2 Meer asfalt is zonde van het geld en gaat ten koste van de natuur. Files kunnen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gehalveerd worden door weggebruik naar evenredigheid te beprijzen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er geen nieuwe snelwegen aangelegd worden en dat bestaande plannen zoals de Rijnlandroute, de Blankenburgtunnel, de verbreding van de A15 en de Rotterdamsebaan niet doorgaan. SP 15 We moeten voorzichtig zijn met het aanleggen van nieuwe wegen, maar als er daadwerkelijk problemen zijn in ons wegennet moeten die worden opgelost.
D’66 10 De komende jaren moet Nederland fors bezuinigen om niet nóg meer schulden door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Hierbij is de aanleg van nieuwe wegen niet uitgezonderd. Dit kan ook omdat de afgelopen jaren al een aantal belangrijke nieuwe stukken weg zijn geopend. D66 wil de files verminderen door het stimuleren van thuiswerken, het verbeteren van OV en het slimmer benutten van bestaande wegen. VVD 31 Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij dat wil. Een goede infrastructuur is de ruggengraat van onze economie. De VVD wil blijven investeren in alle vormen van vervoer: over de weg, het water, het spoor en door de lucht. De belangrijkste knelpunten moeten worden aangepakt om de files aanzienlijk te verminderen.
CDA 21 Er zijn veel nieuwe wegen aangelegd voor de file-aanpak. De infrastructuur in Nederland wordt verder versterkt. Het CDA zet in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur, waarbij goede combinaties gemaakt worden tussen verschillende bestaande en nieuwe vormen van vervoer (bijv. snelfietspaden).Christen
Unie
5 Mensen moeten zich makkelijk kunnen vervoeren van de ene naar de andere plaats. ChristenUnie ziet dit in de combinatie van weg én spoor. Bij knelpunten op de weg focust de ChristenUnie niet alleen op de aanleg van nieuwe wegen (waarvan er al veel in de planning staan), maar kijken we ook naar de mogelijkheden van OV en fiets.
PVV 24 Goede infrastructuur is van levensbelang voor een gezonde economie. De Partij voor de Vrijheid is dan ook dolblij met elke meter asfalt die wordt aangelegd. We bezuinigen niet op de aanleg van nieuwe wegen.SGP 2 In de praktijk blijkt het vergroten van de capaciteit van wegen goed te werken. Spitsstroken mogelijk maken, extra rijbanen creëren en knelpunten wegnemen helpen om files op te lossen. Daarom moet hier voortvarend mee worden omgegaan. Het is daarom niet verstandig structureel flink te bezuinigen op wegen.
Zetels 22 Eens Zetels 128 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *