Studiebeurs (85K)

Stelling: De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie.

2012 Eens
Oneens
Peiling 19% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 74% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 81 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 69 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
PvdA 30 De aanvullende beurs voor studenten met ouders met een lager inkomens en de OV-jaarkaart blijven een gift. Financiële ondersteuning voor studenten is erg belangrijk om jongeren in staat te stellen te studeren. Omdat hoger opgeleiden een hoog inkomen gaan verdienen vindt de PvdA wel dat het eerlijk is van mensen na hun studie te vragen de basisbeurs terug te betalen via een sociaal leenstelsel. SP 15 Studenten moeten tijd hebben voor hun studie. Daarom houden zij bij de SP recht op een studiebeurs en een OV-jaarkaart, voor zowel de BA als de MA.
Groen
Links
10 De huidige studiebeurs zorgt ervoor dat de bakker betaalt voor de opleiding van advocaat. GroenLinks wil dat studenten tijdens hun studie een studie-inkomen krijgen dat ze daarna naar draagkracht terugbetalen. Het geld dat de overheid hiermee bespaart, wordt geïnvesteerd in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs: De beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders wordt verhoogd en het collegegeld verlaagd. Christen
Unie
5 De basisbeurs is de beste garantie dat iedere jongere aan een studie kan beginnen. Het moet niet uitmaken wat de inkomenssituatie van ouders is om de keuze voor een studie te maken. Het sociaal leenstelsel stapelt jongeren met torenhoge schulden op waarvan het niet duidelijk is of iedereen die kan aflossen. Daarmee bestaat de kans dat studeren alleen voor de elite een optie is.
D66 10 D66 wil de komende jaren € 2 miljard extra investeren in onderwijs. Daarnaast willen wij onderwijsgeld zo effectief mogelijk besteden. Met een sociaal leenstelsel maken we het hoger onderwijs voor alle studenten (jong en oud) beter, toegankelijk en toekomstbestendig. Dat betekent lenen onder gunstige voorwaarden en langer mogen doen over terugbetalen. Opbrengsten hiervan steken we in het verbeteren van het onderwijs. CDA 21 Voor het CDA staat voorop dat het hoger onderwijs toegankelijk blijft. Het moet de capaciteit van de student zijn die bepaalt of het mogelijk is te studeren en niet de inhoud van de portemonnee van de ouders. De studiebeurs moet daarom in zowel de bachelor- als de masterfase behouden blijven. Hiermee bevordert het CDA niet alleen het studeren, we voorkomen ook dat studenten direct na hun studie grote schulden hebben.
VVD 31 Studeren is niet alleen een recht, het is ook een voorrecht. De overheid investeert fors in studenten. Dat is terecht, maar daar mag de samenleving ook wat voor terug vragen. Dit kan door de studiefinanciering te vervangen door een sociaal leenstelsel. Deze lening kunnen studenten na hun afstuderen in 20 jaar tegen lage rente en inkomensafhankelijk terugbetalen. Iedere student investeert zo bewust in eigen toekomst. PVV 24 We handhaven de studiefinanciering voor de bachelorfase; we handhaven de OV-jaarkaart. Ook als je pappie geen rijke D66’er is moet je kunnen studeren. Dus moet de financiële drempel zo laag mogelijk liggen.SGP 2 De SGP behoudt de basisbeurs voor studenten. De basisbeurs is bedoeld om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te behouden. Die toegankelijkheid vindt de SGP van groot belang.PvdD 2 De Partij voor de Dieren vindt dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. We moeten studeren niet nog onaantrekkelijker maken dan het nu al geworden is, willen we de kenniseconomie op peil houden. Wij willen daarom het stelsel van studiefinanciering handhaven en niet omzetten in een leenstelsel. Ook willen wij de boete voor ‘langstudeerders’ terugdraaien.
Zetels 81 Eens Zetels 69 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *