Europese regering (19300K)

Stelling: Nederland moet streven naar een Europese regering, die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen.

2012 Eens
Oneens
Peiling 24% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 61% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 20 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 97 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
Groen
Links
10 Nederland wil meer democratie in de Europese Unie. Daarom moet het Europees Parlement het recht krijgen om individuele eurocommissarissen aan te stellen en weg te sturen. Dat hoort bij een volwassen democratie. SP 15 De SP kiest ervoor om pas op te plaats te maken als het gaat om het overdragen van bevoegdheden aan Brussel. Een Europese regering zien we dan ook niet zitten.
D66 10 Europa heeft ons veiligheid en veel welvaart gebracht. De interne markt levert een maandsalaris per jaar op en de euro doet daar nog een weeksalaris bij. Daar wil D66 op voortbouwen. Wij willen Europa slagvaardiger maken om problemen – zoals de financiële crisis – op te kunnen lossen. Bovendien moeten mensen zelf meer te zeggen krijgen over de koers van Europa. Daarvoor moeten we Europa democratischer maken. PvdD 2 De Partij voor de Dieren is voor internationale en Europese samenwerking, maar die samenwerking moet wel een goede democratische basis hebben. Dat is nu niet het geval. Het Europees Parlement moet meer bevoegdheden krijgen, maar we moeten eerst de democratisering en transparantie van Europese besluitvorming realiseren voordat eventuele verdere integratie aan de orde is.PvdA 30 Er zijn veel redenen om samen te werken in Europa, voor Nederland levert het nog steeds veel groei en banen op. Maar een Europese regering is niet aan de orde. Het is belangrijk dat de politiek dicht bij de mensen staat, zaken die nationaal of lokaal geregeld kunnen worden wil de PvdA ook nationaal of lokaal regelen.Christen
Unie
5 Europa is een samenwerking van lidstaten met elk een eigen historie, cultuur en politiek. Daar moeten we niet kunstmatig een eenheid van willen maken. De Europa-lijn van de ChristenUnie is helder: waar we in Europa kunnen samenwerken doen we dat, wat we als lidstaat zelf kunnen doen blijven we zelf doen. Een Europese regering past niet in dit plaatje.CDA 21 Het Europese integratieproces is geen doel op zich. We hebben Europa nodig om onze samenleving sterker uit de crisis te laten komen. Europa is belangrijk voor onze banen en door Europa versterken we onze handelspositie. Ook delen de Europese landen waarden: vrijheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Het streven is geen Europese regering, maar een EU die zich beperkt tot haar kerntaken en dat goed doet.
PVV 24 Nederland moet weer onafhankelijk worden, baas in eigen land. Een verdere Europese integratie betekent dat de EU zich nog meer gaat bemoeien met ons binnenlands beleid en wij nog minder te zeggen krijgen over bv ons immigratiebeleid, onze uitkeringen, onze belastingen en onze pensioenen. Europa is een transferunie geworden waar ons geld richting het zuiden en het oosten stroomt. Dit moet stoppen.
SGP 2 Als gevolg van overmoed en onverstand is de EU, ooit bedoeld om problemen op te lossen, nu zelf een groot probleem. De SGP is daarom helder: minder Brussel en meer Nederland. Alleen samenwerking op terreinen waar dat nuttig en nodig is om grensoverschrijdende problemen op te lossen. Samenwerking ja, superstaat nee.VVD 31 Nederland heeft maar één regering en die zit in Den Haag. De VVD heeft geen behoefte aan een Europese regering of meer bevoegdheden voor het Europees Parlement maar wil juist de rol van de nationale parlementen vergroten.
Zetels 20 Eens Zetels 130 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *