Bankentoezicht (35K)

Stelling: Er moet Europees toezicht op banken komen.

2012 Eens
Oneens
Peiling 76% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 16% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 109 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 41 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
SGP 2 De financiële en economische crisis laat zien dat een beleid waarbij geen duidelijke kaders worden gesteld aan marktwerking en waarbij financiële instellingen te veel marktmacht krijgen, erg risicovol is. Omdat financiële instellingen grensoverschrijdend werken, vindt de SGP dat Europa het toezicht op banken en bedrijven moet verbeteren. PVV 24 De PVV wil de Brusselse bemoeienis per direct stopzetten. Wij dienen baas in eigen land te zijn. Baas over onze eigen pensioenen, belastingen en ook banken.
VVD 31 De VVD wil niet dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de fouten van bankiers in andere lidstaten. Om dat te voorkomen moet er allereerst streng en effectief Europees toezicht komen op alle Europese banken. Alleen zo krijgen we een gezonde bankensector. PvdD 2 Banken worden met tientallen miljarden op de been gehouden zonder dat er geëist wordt dat ze op een andere manier met óns geld omgaan. Toezicht hierop is dan ook hard nodig, maar moeten we wel in eigen land regelen. Zolang het democratisch gehalte binnen de EU niet verbeterd is, wil de Partij voor de Dieren geen verdere overdracht van bevoegdheden aan Europa.
D66 10 In Europa zijn ongeveer 8.500 banken. Veel banken opereren in meerdere landen tegelijk. Landen hebben daardoor slecht zicht op alle activiteiten van banken. Om een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen en spaartegoeden veilig te stellen, moet het toezicht ook Europees worden geregeld. Zo kunnen we zorgen dat banken hun zaken op orde brengen èn houden. En kan de overheid ook controleren of dat echt het geval is. SP 15 De SP pleit voor een pas op de plaats als het gaat om de overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Landen dienen zelf orde op zaken te stellen.
CDA 21 CDA is van mening dat de financiële crisis daadkrachtig aangepakt moet worden op Europees niveau. Dit betekent ook dat er beter Europees toezicht op het bankwezen en de financiële markten moet komen. Afspraken bleken bij sommige landen niet altijd afspraken te zijn. Om dit in de toekomst te voorkomen moet er, ook op het gebied van banken, een beter Europees toezicht komen en een sterke handhaving van de sancties.


Groen
Links
10 Nederland moet haar soevereiniteit terugwinnen van de financiële markten. Daarom moet er sterk Europees toezicht komen op banken.


Christen
Unie
5 De eurocrisis heeft laten zien hoe banken door onaanvaardbare risico’s te nemen grote financiële problemen hebben veroorzaakt. Daarom moet er strenger Europees toezicht komen op de grensoverschrijdende banken. Dat moet een voorwaarde zijn voordat er nieuwe steunoperaties komen.


PvdA 30 Europees toezicht is noodzakelijk voor een stabiele financiële sector. Banken zijn grote internationale bedrijven die niet met alleen Nederlandse regelgeving in toom gehouden kunnen worden. In Europa zijn de banken bovendien verbonden via de Eurozone, daarom moet er aanvullend op nationaal toezicht Europees bankentoezicht komen.


Zetels 109 Eens Zetels 41 Oneens

Artikelen over toezicht:

http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/04/the-inside-job/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *