Straffen (6400K)

Stelling: Er moeten minimumstraffen komen. Rechters hebben dan minder vrijheid in het opleggen van straffen.

2012 Eens
Oneens
Peiling 55% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 36% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 55 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 95 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
VVD 31 De VVD vindt dat zware criminaliteit vraagt om een stevige reactie van de samenleving. De minimumstraf geldt daarom als iemand voor de tweede keer een ernstig misdrijf pleegt. De opgelegde straf kan dan niet onder een vastgelegd minimum komen. Iedereen die een tweede keer in de fout gaat, moet lang op de blaren zitten. PvdA 30 Minimumstraffen leiden in sommige gevallen tot onrechtmatige situaties. Rechters moeten daarom de vrijheid hebben om maatwerk te leveren en rekening te houden met specifieke omstandigheden. Zo krijgen criminelen de straf die ze moeten hebben om te voorkomen dat criminelen in de herhaling vallen.
PVV 24 De misdaad verhardt. Het aantal geweldsdelicten stijgt. Dat hangt ook samen met de import van mensen uit culturen waar plat geweld vaak geaccepteerd wordt. Er moet zwaarder gestraft worden. Daarom wil de PVV minimumstraffen. Dat bijvoorbeeld een verkrachter minstens tien jaar achter de tralies gaat, is toch wel het minste dat we kunnen verwachten. SP 15 De SP staat voor de scheiding van de machten. Rechters hebben hun eigen verantwoordelijkheden en moeten hun eigen afweging kunnen maken.Groen
Links
10 De onafhankelijke rechter is het sluitstuk van onze rechtsstaat. Rechters moeten vrij blijven hun eigen oordelen te vellen, afhankelijk van de omstandigheden.D’66 10 Om Nederland veiliger te maken, moet de kans dat mensen die de wet overtreden ook echt worden opgepakt en bestraft fors omhoog. Nu ontlopen criminelen te vaak hun straf. Harder straffen helpt minder goed. Bovendien moeten rechters bij het opleggen van een passende straf rekening kunnen houden met specifieke omstandigheden in een rechtszaak. Minimumstraffen passen ook slecht bij de scheiding van de machten.Christen
Unie
5 In Nederland kennen we de scheiding der machten. Een rechter bepaalt welke straf wordt opgelegd en wat de hoogte van deze straf is, niet de politiek.
Partij vd
Dieren
2 Een rechter behoort onafhankelijk zijn/haar werk te kunnen doen. Het is aan de rechter om zaken individueel en in volle breedte te beoordelen en te bepalen welke straf passend is.
CDA 21 Rechters zijn de laatste jaren steeds strenger gaan straffen, en dat is ook goed. Maar verplichte minimumstraffen ontnemen rechters de mogelijkheid om uitzonderlijke individuele omstandigheden mee te wegen. Dat vindt het CDA ongewenst.SGP 2 De overheid moet het kwaad in de samenleving bestrijden. Als er geen of weinig straf gegeven wordt, blijkt het voor misdadigers lonend te zijn om hun ‘beroep’ voort te zetten. De SGP wil daarom een strafklimaat dat meer aansluit bij de ernst van de gepleegde misdrijven. Misdrijven moeten daarom strenger bestraft worden. Tegelijkertijd moet de rechter verantwoordelijk blijven voor de strafmaat in concrete zaken.
Zetels 55 Eens Zetels 95 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *