Reiskostenvergoeding (104K)

Stelling: De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer.

2012 Eens
Oneens
Peiling 11% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 82% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 10 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 140 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
D66 10 In het Begrotingsakkoord – met afspraken die voorkomen dat we miljarden euro’s extra staatsschuld maken en nog meer rente gaan betalen – zijn hier afspraken over gemaakt. D66 houdt zich daaraan. Wij zorgen wel voor een aanvullende overgangsregeling voor OV-forenzen en verruimen de ‘werkkostenregeling’ (o.a. voor woon/werkverkeer) flink. Zo verminderen de files met 10%. Dat is goed voor de economie. Groen
Links
10 De reiskostenvergoeding moet niet belast worden voor het openbaar vervoer. Dit stimuleert de keuze voor het openbaar vervoer: dit bestrijdt files en verbetert de luchtkwaliteit.PvdA 30 Gelukkig leven mensen in Nederland steeds langer en blijven ze langer gezond. Wel stijgt het aantal ouderen fors. We moeten daarom alles op alles zetten om ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas te houden. Hierom is het noodzakelijk dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Dit doen wij geleidelijk zodat mensen ruimschoots de tijd hebben zich voor te bereiden op verandering.SP 15 De SP is tegen de forensenbelasting. Mensen die voor hun werk moeten reizen, moeten een eerlijke tegemoetkoming in de kosten krijgen.SGP 2 De SGP wil dat de onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan. Daarom heeft de SGP de forensentaks van het begrotingsakkoord volledig teruggedraaid in de financiële doorrekening van het verkiezingsprogramma bij het Centraal Planbureau.PvdD 2 De Partij voor de Dieren wil dat de belastingvrijstelling voor de reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer in ieder geval blijft bestaan. En op dit moment is het ook onredelijk om werknemers belasting te laten betalen voor hun reiskostenvergoeding voor de auto, gezien de huidige arbeids- en huizenmarkt en de huidige kwaliteit van het OV.
Christen
Unie
5 De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan, zowel voor het gebruik van de auto als het openbaar vervoer. Wel komt er bij de reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer een maximum aan de te vergoeden afstand. Verder wordt de onbelaste kilometervergoeding (voor auto’s) lager.
PVV 24 De auto is ook geen melkkoe en werken moet nooit afgestraft worden, dus de onbelaste reiskostenvergoeding herstellen wij in ere. Geen forenzentaks, ook niet voor mensen die reizen met het openbaar vervoer.
CDA 21 Het CDA wil de onbelaste kilometervergoeding behouden op het kostenniveau van het openbaar vervoer. Dit is 13 cent per kilometer. Daarmee worden werknemers gestimuleerd om met een milieuvriendelijke auto of met het openbaar vervoer naar hun werk te gaan.VVD 31 Wie ’s ochtends in de auto of trein stapt om naar zijn werk te reizen draagt een steentje bij aan de economie. De VVD wil deze hardwerkende Nederlanders niet zwaarder belasten. De fiscale vrijstelling van de tegemoetkoming woon-werk verkeer blijft.
Zetels 10 Eens Zetels 140 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *