Ontslagrecht (329K)

Stelling: Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers te ontslaan.

2012 Eens
Oneens
Peiling 34% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 57% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 67 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 83 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
ChristenUnie 5 Om de kloof tussen werknemers met een vast contract en werknemers die slechts werken met flexcontracten te verkleinen, wil de ChristenUnie iets doen aan het ontslagrecht. Dat zorgt voor betere doorstroming en eerlijke kansen voor iedereen. Daarnaast moeten werkgevers ouderen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Daarom trekt de ChristenUnie geld uit voor herscholing. SP 15 Werknemers zijn geen wegwerpartikelen. Zij verdienen bescherming en een eerlijk loon. Dat is niet alleen voor hen goed, maar voor de hele economie.
CDA 21 Het CDA staat voor een eerlijk en rechtvaardig ontslagsysteem, waarbij een zorgvuldige afweging plaatsvindt, zodat willekeurig ontslag onmogelijk is. Flex is te flex en vast is te vast. Zo willen we mensen met een flexibel arbeidscontract in een betere positie op de arbeidsmarkt brengen. Sociale partners en overheid sluiten een akkoord over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. PvdD 2 De Partij voor de Dieren wil dat de ontslagbescherming blijft bestaan. Wel mogen sommige regels minder rigide worden.
D66 10 Door de huidige, verouderde regels zit de arbeidsmarkt op slot. Bijna niemand krijgt tegenwoordig meer een vast contract. En mensen die langs de kant staan, hebben te weinig kans op een baan. Modernisering van het ontslagrecht zorgt ervoor dat werkgevers sneller mensen in dienst zullen nemen. Zo creëren we meer kansen. Juist voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren en allochtonen. PvdA 30 De PvdA wil mensen zoveel mogelijk zekerheid bieden op de werkvloer. Werknemers die kunnen rekenen op hun baan werken harder, zijn minder vaak ziek en hebben meer plezier in hun werk. Daarmee is deze zekerheid niet alleen goed voor werknemers maar ook voor werkgevers.
VVD 31 Werkgevers zijn terughoudend in het aannemen van (vooral oudere) werknemers omdat het zo moeilijk en duur is om mensen te ontslaan. Daardoor blijven te veel mensen aan de kant staan. Door het makkelijker te maken om mensen te ontslaan, zullen werkgevers ook sneller mensen in dienst nemen. Dat is goed voor de arbeidsmarkt, maar vooral goed voor (oudere) werknemers. GroenLinks 10 De ontslagbescherming moet juist worden verbeterd voor mensen met tijdelijke contracten en voor zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. GroenLinks wil één wettelijke ontslagprocedure, die kort en zorgvuldig is. De hoge ontslagvergoedingen voor enkelen moeten worden vervangen door scholingsrechten voor allen, ook flexwerkers.PVV 24 Werknemers zijn geen wegwerp-servetjes. Dus vecht de PVV sinds jaar en dag voor ontslagbescherming. Kwestie van beschaving.
SGP 2 De SGP vindt dat werknemers bescherming verdienen tegen ontslag. Het moet daarom niet makkelijker worden om werknemers te ontslaan. Een preventieve ontslagtoets moet bijvoorbeeld blijven bestaan. Wel kan het systeem veel eenvoudiger, bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk voorkomen van dubbele ontslagroutes. Ook dient het zoeken naar een nieuwe baan meer gestimuleerd te worden.
Zetels 67 Eens Zetels 83 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *