AOW leeftijd (809K)

Stelling:De leeftijd waarop iemand AOW krijgt moet 65 jaar blijven, in ieder geval tot 2020.

2012 Eens
Oneens
Peiling 44% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 48% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 39 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 111 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
SP 15 De SP wil eerst mensen onder de 65 aan het werk helpen en houden. PvdD 2 Iedereen die nu 60 is kan met 65 jaar met pensioen, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. We willen dat de AOW-leeftijd vanaf 2018 stapsgewijs omhoog gaat, zodat in 2030 de pensioenleeftijd 67 is. Daarbij willen we een uitzondering maken voor mensen met een lang arbeidsverleden: na 45 jaar werken heb je recht op AOW, ongeacht je leeftijd.
PVV 24 Onze ouderen mogen niet de dupe worden van de eurocrisis. Zij hebben het land opgebouwd in guldens, moeten zij nu de prijs betalen in euro’s? Nee toch! De PVV vecht daarom voor de AOW en de pensioenen. ‘Van Drees trekken’ blijven we doen vanaf 65 jaar. PvdA 30 Gelukkig leven mensen in Nederland steeds langer en blijven ze langer gezond. Wel stijgt het aantal ouderen fors. We moeten daarom alles op alles zetten om ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas te houden. Hierom is het noodzakelijk dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Dit doen wij geleidelijk zodat mensen ruimschoots de tijd hebben zich voor te bereiden op verandering.ChristenUnie 5 De ChristenUnie wil de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verhogen naar – uiteindelijk – 67 jaar in 2023. Juist om de verschillende generaties solidair met elkaar te laten zijn is deze ingreep noodzakelijk en rechtvaardig. De AOW-grens van 65 jaar dateert uit 1957. En sindsdien is de levensverwachting met ongeveer 19 jaar toegenomen.GroenLinks 10 Om de AOW op lange termijn betaalbaar te houden moet de AOW-leeftijd verhoogd worden. GroenLinks wil de AOW-leeftijd vanaf 2013 met een maand per jaar verhogen. Mensen die 45 jaar hebben gewerkt, kunnen eerder stoppen met werken.CDA 21 Omdat wij gemiddeld langer leven, kan de pensioenleeftijd stijgen. Dat is ook goed voor de betaalbaarheid van het basispensioen. De pensioenleeftijd gaat in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67 jaar; vervolgens wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor mensen met overbruggingsproblemen en weinig mogelijkheden dit te compenseren, komt er een overgangsregeling.
D66 10 D66 was in 2006 de eerste en enige partij die voorstelde om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar, omdat er sinds de invoering in de jaren ’50 van de vorige eeuw veel veranderd is: We leven langer, zijn ouder als we gaan werken en blijven langer gezond. Als we bovendien echt werk maken van bij- en omscholing – waar D66 veel voorstellen voor doet – dan kan iedereen ook daadwerkelijk langer doorwerken.VVD 31 Nederlanders worden steeds ouder. Dit is prachtig, maar daardoor zijn er wel steeds minder werkende mensen die onze sociale voorzieningen betalen. In 2040 zijn er zelfs nog maar twee werkenden op elke AOW’er. Om onze oudedagsvoorziening ook in de toekomst veilig te stellen, vragen wij daarom van mensen langer door te werken.SGP 2 De SGP wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar en daarna koppelen aan de levensverwachting. In combinatie met de verhoging van de AOW-leeftijd zet de SGP in op eerlijke kansen op werk voor oudere werknemers. De SGP wil mensen de mogelijkheid geven om hun AOW eerder of later op te nemen.
Zetels 39 Eens Zetels 111 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *