WW-uitkering (20900K)

Stelling: De periode dat iemand een WW-uitkering krijgt moet veel korter worden, maar het bedrag moet de eerste maanden wel omhoog.

2012 Eens
Oneens
Peiling 34% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 49% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 53 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 107 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
VVD 31 We willen iedereen prikkelen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Daarom kort de VVD de WW-duur in. Maar mensen die hun baan kwijtraken moeten niet onnodig in de problemen komen doordat zij direct hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Daarom verhoogt de VVD de WW-uitkering. PvdA 30 De PvdA vindt dat de WW een vangnet moet zijn voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten. De werkloosheidswet moet zo werken dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Dat is goed voor hen, en voor de Nederlandse economie.
D66 10 Een kortere maar hogere WW-uitkering zorgt ervoor dat mensen minder in inkomen achteruitgaan als ze werkloos worden. En dat de stimulans om snel een nieuwe baan te vinden groter wordt. Bovendien worden werkgevers wat D66 betreft verplicht om te zorgen voor bijscholing van hun werknemers. Zo bieden we een goed, sociaal vangnet, maar blijven mensen niet langer afhankelijk van de overheid dan nodig. SP 15 De SP houdt de WW in stand. Dat is wel zo eerlijk naar alle werknemers die zonder eigen schuld in tijden van crisis op straat komen te staan.
Groen
Links
10 Er moet alles aan worden gedaan om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. De werkloosheidsuitkering wordt verhoogd. De maximale duur van de WW-uitkering is een jaar. Mensen met flexibele contracten krijgen sneller toegang tot de WW. CDA 21 De beste bescherming tegen werkloosheid is werk. Het CDA wil dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijkheid nemen voor de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Van werk naar werk. De werkloosheidswet wordt weer teruggebracht tot het oorspronkelijke doel van inkomensbescherming bij een baanwisseling. Voor oudere werklozen komt er een vervolguitkering. De WW uitkering is de eerste maanden al hoger dan 70%.
Partij vd
Dieren
2 De Partij voor de Dieren wil de duur van de werkloosheidsuitkering inkorten, terwijl de uitkering in de eerste maanden omhoog gaat. D’66 10
Christen
Unie
5 De WW moet wel hervormd worden, maar de periode moet niet veel korter worden gemaakt. De ChristenUnie wil dat de WW-uitkering een korte overgang is tussen de ene en andere baan, de kans op thuiszitten maken we daarmee zo klein mogelijk. Werkgevers gaan de eerste 6 maanden voor hun rekening nemen en krijgen een bonus wanneer zij de werknemer in die periode naar ander werk hebben begeleid.
PVV 24 De WW blijft ongewijzigd. Wie zijn baan verliest heeft recht op een uitkering. De PVV laat de WW dan ook even lang en even hoog als nu, net als de ontslagvergoeding. Werknemers zijn geen wegwerp-servetjes. Dus vecht de PVV sinds jaar en dag voor ontslagbescherming. Kwestie van beschaving.SGP 2 De SGP vindt dat de WW verkort kan worden naar twee jaar. Onderzoek wijst uit dat verkorting van de WW meer prikkels oplevert om actief naar werk te zoeken. Bovendien is de functie van de WW voor de meeste mensen vooral in het eerste jaar van belang. Momenteel is de hoogte van de WW 70% van het laatstverdiende loon. De SGP heeft geen plannen om die norm te verhogen.
Zetels 53 Eens Zetels 107 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *