Onderwijs

Het kopje “onderwijs” voorzien van kengetallen is een lastige opgave, omdat er zoveel veranderingen in het onderwijs blijven optreden. Dit wordt mede veroorzaakt door veranderende doelstellingen. Allereerst zouden we de taak van het onderwijs moeten definiëren om de verrichtingen ervan meetbaar te maken.

(1) Misschien kunnen we stellen dat het onderwijs de taak heeft om jongeren zodanig op te leiden dat ze in staat zijn voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien tijdens hun volwassen leven. Hiertoe moeten zij het vermogen ontwikkelen om een beroep uit te oefenen en daarmee geld te verdienen.

(2) Je kunt echter ook stellen dat het onderwijs als taak heeft om bij jongeren het vermogen te ontwikkelen om een gelukkig en waardevol leven te kunnen leiden. Geld verdienen is hier slechts een onderdeel van.

Als je de eerste stelling onderschrijft, zouden we een analyse moeten maken van analytische vaardigheden, taalvaardigheden, creativiteit en handelsgeest. De volgende kengetallen zouden hier inzicht in kunnen geven:

  • Het aantal wetenschappelijke publicaties dat uit het WO voortkomt.
  • Het aantal aangevraagde patenten vanuit universiteiten.
  • Taal en reken toetsen
Als je het met de tweede stelling eens bent zouden we moeten kijken naar onderzoeken hoe de jeugd haar eigen toekomst ziet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *