Overheidstekort (84K)

Stelling: Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen.

2012 Eens
Oneens
Peiling 54% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 30% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 71 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 79 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
VVD 31 Nederland betaalt €10 miljard euro per jaar aan rente, omdat er te veel geld wordt uitgegeven. Die miljarden kunnen niet worden geïnvesteerd in politie en onderwijs of worden gebruikt voor belastingverlaging. De VVD wil daarom zo snel mogelijk van deze last af, door in 2013 het tekort terug te brengen en in 2017 niet méér uit te geven dan er binnenkomt. Dat is goed voor Nederland en uw portemonnee. PvdA 30 De PvdA wil de begroting op orde brengen door de economie aan te jagen en verstandig te bezuinigen en te hervormen. De PvdA kiest voor een begrotingsbeleid dat zicht biedt op structureel begrotingsevenwicht in 2017, waarbij bezuinigingen zodanig worden gekozen dat deze de economische groei en samenleving zo weinig mogelijk schaden.
CDA 21 De overheid geeft veel meer geld uit dan er binnenkomt. De staatsschuld groeit en we betalen hierover steeds meer rente. CDA vindt dat de staatsschuld teruggedrongen moet worden. Er zal weer zicht moeten komen op een structureel begrotingsevenwicht. Niet omdat Brussel het wil, maar omdat het nodig is om onze sociale voorzieningen betaalbaar te houden en de volgende generaties niet worden opgescheept met onze schuld. PVV 24 Het dictaat van Brussel om de economie kapot te bezuinigen (doel: al in 2013 een begrotingstekort van 3 procent) kan de prullenbak in. De PVV wil pas in 2015 onder de 3 procent komen en op termijn naar begrotingsevenwicht.
Christen
Unie
5 In Nederland zijn we eraan gewend geraakt dat we meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Langere tijd meer uitgeven dan er binnenkomt leidt tot een ongezonde en op langere termijn zelfs onhoudbare financiële situatie. Daarom wil de ChristenUnie werken aan begrotingsevenwicht; een maximaal tekort van 3% in 2013 is daarvoor een eerste stap in de goede richting. SP 15 In tijden van crisis moeten we extra zuinig zijn met ons geld. Maar door nu te hard te bezuinigen helpen we onze economie verder om zeep en dat is onverstandig.
D’66 10 D66 wil onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met een torenhoge rekening, omdat wij onze zaken niet op orde hebben. Een tekort van 3% betekent dat iedere Nederlander €1000 meer uitgeeft dan hij verdient. Een nog groter tekort is onverantwoord, want betekent een hogere schuld en méér rente (nu al €10 miljard per jaar). Plus een boete omdat we onze afspraken dan niet nakomen. Die situatie wordt snel onhoudbaar. Groen
Links
10 GroenLinks is voor een verstandig begrotingsbeleid. Zo snel als verantwoord, worden de tekorten op de begroting weggewerkt. De economie wordt niet kapot bezuinigd als het slecht gaat. De 3%-norm is voor GroenLinks niet heilig. Voor ons is de balans op de begroting op de lange termijn veel belangrijker.
Partij vd
Dieren
2 Streven naar 3% in 2013 is arbitrair en eenzijdig. Het ecologisch begrotingstekort van 30% wordt angstvallig buiten de boeken gehouden, maar zorgt voor reële, niet op te brengen kosten voor toekomstige generaties. De Partij voor de Dieren wil een sluitende begroting in álle opzichten: niet méér uitgeven dan we hebben, niet méér consumeren dan er is en niet méér beslag op de aarde leggen dan we ons kunnen veroorloven.


SGP 2 De SGP wil het begrotingstekort zo snel mogelijk veranderen in een begrotingsoverschot, zodat de staatsschuld omlaag kan. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. De SGP wil dat doel bereiken met een slimme mix van bezuinigingen en hervormingen.


Zetels 71 Eens Zetels 79 Oneens


Snoeien of groeien
Hieronder volgen enkele links naar artikelen over bovenstaande stelling:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *