Marktwerking in de zorg (459K)

Stelling: Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking) komen.

2012 Eens
Oneens
Peiling 36% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 55% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 41 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 109 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
D66 10 Alle Nederlanders samen besteedden in 2011 € 90 miljard aan zorg. In 2000 was dat nog € 46,9 miljard. D66 maakt zich grote zorgen over die snelle stijging en wat dit betekent voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst. Concurrentie kan – mits wordt voldaan aan strenge voorwaarden over keuzevrijheid, transparantie en afrekenbaarheid – helpen de kosten minder hard te laten stijgen. SGP 2 De SGP wil niet meer concurrentie tussen zorginstellingen. Wel wil de SGP zich ervoor inzetten dat de publieke belangen – te denken valt aan kwaliteit, toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg – goed geborgd zijn. De overheid heeft daarin een belangrijke rol en moet blijven sturen op prikkels om de kwaliteit, innovatie, transparantie en efficiëntie van de zorg te bevorderen.
VVD 31 De VVD heeft in 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd. In plaats van krappe budgetten en lange wachtlijsten krijgen zorgaanbieders de verantwoordelijkheid de beste zorg voor de beste prijs te leveren. De wensen en belangen van de patiënt staan hierbij centraal. Zorgaanbieders moeten daar rekening mee houden, anders gaan patiënten naar een andere aanbieder. PvdD 2 De Partij voor de Dieren wil dat de gezondheidszorg toegankelijk is en blijft voor iedereen. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen nu streven naar winstmaximalisatie. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat dit ten koste gaat van de patiënt.
Christen Unie 5 Kwalitatief goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Dit staat op gespannen voet met concurrentie en marktwerking waarbij de prijs leidend wordt en niet de kwaliteit en toegankelijkheid.
      Groen Links 10 Goede zorg kunnen we niet overlaten aan de markt. GroenLinks vindt dat de overheid de kwaliteit en de toegang tot de zorg moet bewaken door eisen te stellen aan zorgverleners. Elk winstoogmerk moet daarbij worden uitgesloten.
      PVV 24 Er moet een pas op de plaats worden gemaakt. Er zitten nog veel fouten in het marktwerkingsmodel.
      SP 15 De zorg is geen markt en marktwerking in de zorg heeft tot nu toe de prijzen alleen maar opgedreven.CDA 21 De zorg moet om mensen draaien en niet om de instellingen of artsen. We hervormen de zorg van een aanbodgestuurd systeem naar zorg die zich concentreert op de zorgbehoefte van mensen. Dan willen we zorginstellingen prikkelen betere zorg (kwaliteit) te bieden dan hun collega. Dit doen we niet perse via concurrentie, maar juist ook door met elkaar samen te werken. Alles met een doel: kwaliteit voor een goede prijs!
      PvdA 30 De uitbreiding van de marktwerking in de zorg heeft ons miljarden extra per jaar gekost en de zorg minder menselijk gemaakt. Marktwerking heeft de kwaliteit niet geholpen, de prijzen opgedreven en heeft vooral medisch specialisten en bestuurders rijker gemaakt. De zorg moet weer gaan om wat goed is voor de patiënt, niet wat het meeste geld oplevert voor de verzekeraar.
Zetels 62 Eens Zetels 88 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *