Belastingtarief (76K)

Stelling: Mensen die erg veel verdienen moeten meer belasting betalen dan ze nu doen.

2011 Oneens Eens
Peiling 59% Peiling Stemwijzer bij 4,2 miljoen deelnemers Peiling 33% Peiling Stemwijzer bij 4,2 miljoen deelnemers
Zetels 90 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 60 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
CDA 21 Mensen met een hoog inkomen leveren op dit moment 52% van hun salaris in. De sterkste schouders dragen hierdoor al de zwaarste lasten. Een nog hoger tarief zou het vestigingsklimaat van Nederland aantasten en gaat ten koste van de werkgelegenheid. PvdA 30 De PvdA vindt dat juist in tijden van crisis de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij doen een beroep op de solidariteit van mensen met de hoogste inkomens. Daarom pleiten wij voor een extra bijdrage van deze mensen door een nieuw belastingtarief in te voeren voor mensen met een belastbaar inkomen boven de 150.000 euro.
VVD 31 In Nederland dragen de sterkste schouders al de zwaarste lasten. Nederland behoort met een belastingtarief van 52% (vanaf een inkomen van 54.3670 euro) tot de top 3 in de wereld. Goede prestaties moeten niet nog meer worden wegbelast. De VVD is tegen een nieuw toptarief voor hoge inkomens. Een verdere verhoging van het toptarief zal vooral een symbolische maatregel zijn, die krachtig lijkt maar weinig oplevert. SP 15 Als het aan de SP ligt, komt er een nieuw toptarief van 65 procent vanaf een belastbaar inkomen van 150.000 euro.
PVV 24 Geen toelichting gegeven Groen
Links
10 De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen bij het gezond maken van de overheidsfinanciën. GroenLinks wil daarom dat er voor veelverdieners met inkomens boven de 150.000 euro een extra belastingtarief komt van 60%.
D66 10 D66 wil prestatie en inzet belonen en stimuleren. Het verhogen van het toptarief van 52% levert relatief weinig op, maar zorgt ervoor dat mensen minder gaan werken. D66 vindt het juist belangrijk dat iedereen gestimuleerd wordt om meer te werken. Bovendien heeft Nederland de hoogste belastingtarieven van Europa en zijn de inkomensverschillen bijna nergens zo klein als in Nederland. Christen
Unie
5 De ChristenUnie vindt dat belastingheffing op inkomen plaats dient te vinden naar draagkracht, zonder dat dit te zeer ten koste gaat van het principe dat arbeid moet lonen. Het is rechtvaardig dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zeker in crisistijd, als er een grotere bijdrage wordt gevraagd van burgers, is het logisch dat hogere inkomens iets meer bijdragen.
Partij vd
Dieren
2 Verhoging van belasting is niet nodig. Belastingmiddelen kunnen en moeten effectiever worden aangewend, waarbij vooral ingezet moet worden op vergroening van het belastingstelsel. Er moet meer uitgegaan worden van het principe “de vervuiler betaalt”.      
SGP 2 De SGP staat voor het uitgangspunt dat werken moet lonen. Dat is de motor voor een gezonde economie. Daarom ziet de SGP niets in maatregelen die mensen met een hoog inkomen nog zwaarder moeten belasten. Het bestaande systeem regelt al op afdoende wijze de differentiatie van belasting naar inkomen.      
Zetels 90 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 60 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.

 

Artikelen over de belastingdruk in Europa en de wereld:

http://vorige.nrc.nl/economie/article2279953.ece/Belastingdruk_in_de_EU_blijft_hoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *