Scheefhuurders (79K)

Stelling: Te veel mensen met hogere inkomens wonen in sociale huurwoningen. Zij moeten daarom voor dezelfde woning meer huur gaan betalen dan mensen met lagere inkomens.

2011 Eens
Oneens
Peiling 57% Peiling Stemwijzer bij 4,2 miljoen deelnemers Peiling 36% Peiling Stemwijzer bij 4,2 miljoen deelnemers
Zetels 109 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 39 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
PvdA 30 De PvdA wil dit zogenoemde ‘scheefwonen’ ontmoedigen. In regio’s met woningtekorten moeten daarbij meer huurwoningen worden gebouwd voor starters en middengroepen. Scheefwonen kan worden geaccepteerd in het geval het positief bijdraagt aan de sociaal economische diversiteit in de wijk. PVV 24 Geen toelichting gegeven
VVD 31 Sociale huurwoningen zijn huizen waar geen marktconforme huurprijs voor geldt. Deze gesubsidieerde huurwoningen zijn juist voor mensen met een laag inkomen die geen marktconforme huren kunnen betalen. Het is niet de bedoeling dat mensen met een hoger inkomen profiteren van de kunstmatig lage huren. Deze subsidie wordt immers opgebracht door de belastingbetaler en is alleen bedoeld voor hen die het echt nodig hebben. SP 15 Burgers hebben recht op goede en betaalbare huisvesting. Als mensen met een hoog inkomen in een sociaal zwakke wijk wonen, draagt dat bij tot diversiteit en de ontplooiing van de wijk.
CDA 21 Bij scheef wonen gaat het om huurders met relatief hoge inkomens die wonen in sociale huurwoningen met een relatief lage huur. Scheef wonen is slecht voor de doorstroming op de woningmarkt, en zorgt voor onvoldoende woningaanbod voor starters. Het CDA wil experimenten stimuleren met als doel dat een huurder met een bovenmodaal inkomen de woning koopt of uiteindelijk de marktgerelateerde huur betaalt.
GroenLinks 10 De goedkoopste woningen blijven te lang bezet door mensen met een goed inkomen. Daardoor vinden starters op de woningmarkt geen woning. GroenLinks wil scheefhuren aanpakken: wie ondanks een goed inkomen in een sociale huurwoning blijft, gaat meer huur betalen of krijgt de kans om de woning te kopen.
D’66 10 Meer dan dertig procent van de sociale huurwoningen wordt bezet door mensen met een bovenmodaal inkomen. Het is niet de bedoeling dat belastinggeld wordt uitgegeven aan huizen voor mensen die ook een gewone huurwoning of koopwoning kunnen betalen. Zeker wanneer tegelijkertijd starters die wel recht op een sociale huurwoning hebben meer dan zes jaar moeten wachten in steden als Utrecht en Amsterdam.
Christen Unie 5 De ChristenUnie vindt dat een huurwoning bereikbaar en betaalbaar moet blijven voor iedereen met een laag inkomen. Scheefwonen, dus met een hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen, moet worden tegengegaan. De huur mede baseren op het inkomen is een bruikbaar instrument om scheefwonen tegen te gaan.


Partij voor de Dieren 2 Er is een recht op wonen, dat met zoveel mogelijk burgers gedeeld moet worden. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om tegen een redelijk deel van hun inkomen over een fatsoenlijke woning te beschikken. Dit mag echter niet leiden tot een scheve verhouding tussen inkomen en huurprijs bij sociale huurwoningen. Door hogere inkomens een hogere huur te laten betalen voor sociale huurwoningen wordt doorloop gestimuleerd.
SGP 2 Het is belangrijk om scheefwonen tegen te gaan. Mensen met hogere inkomens zouden een huur moeten betalen die meer overeenkomt met marktprijzen. Daardoor kan de doorstroming in de woningmarkt worden bevorderd.


Zetels 111 Eens Zetels 39 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *