Overdrachtsbelasting (1070K)

Stelling: De overdrachtsbelasting dient direct voor iedereen te worden verminderd of afgeschaft omdat deze de doorstroom op de koopwoningenmarkt blokkeert.

2012 Eens
Oneens
Peiling

Peiling

Zetels 135 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 15 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
VVD 31 De VVD wil de overdrachtsbelasting afschaffen voor starters op de koopmarkt. De overdrachtsbelasting dient structureel te worden teruggebracht naar 2%. D’66 10 D66 is van mening dat bij de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek uiteindelijk ook de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait moeten verdwijnen. Om starters te helpen wordt de overdrachtsbelasting voor hen met ingang van 2011 afgeschaft. Gezien de huidige financiĆ«le ruimte wordt tijdelijk gewacht met het afschaffen van de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait voor niet-starters. Het definitieve moment van en tempo van afschaffen wordt uiteindelijk in 2014 bepaald. Geleidelijke afschaffing zal in ieder geval niet later plaatsvinden dan gelijktijdig met de verlaging van de hypotheekrenteaftrek van 42% naar 30%. De eigen woning blijft gedurende deze transitieperiode fiscaal in Box 1.
Partij vd
Dieren
2 De overdrachtsbelasting voor woningen wordt afgeschaft. Christen
Unie
5 Zodra de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, moet de overdrachtsbelasting voor starters worden geschrapt. Op termijn wil de ChristenUnie de overdrachtsbelasting geheel afschaffen.
SGP 2 Afschaffing van de overdrachtsbelasting en het eigen woningforfait, de invoering van een vlaktaks met een laag belastingtarief en een hervorming van de huurwoningmarkt.
SP 15 Paulus Jansen: het afschaffen van de overdrachtsbelasting vindt de SP prima, maar dan als onderdeel van een totaalpakket ter herstructurering van de woningmarkt, waarbij de kosten gefinancierd worden vanuit de afbouw van overmatige hypotheekaftrek.
Groen
Links
10 Naast het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek worden ook het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting afgeschaft.


PVV 24 De overdrachtsbelasting dient structureel te worden teruggebracht naar 2%.


CDA 21 De overdrachtsbelasting dient structureel te worden teruggebracht naar 2%.


PvdA 30 De overdrachtsbelasting gaat op de helling. Deze boete op verhuizen schaffen we voor starters per direct af. Voor alle andere kopers verlagen we hem naar 2% (was 6%).


Zetels 135 Eens Zetels 15 Oneens

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *