Hypotheekrenteaftrek (568K)

Stelling: De aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden beperkt.

2012 Eens
Oneens
Peiling 47% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers Peiling 41% Peiling Stemwijzer bij 367.577 deelnemers
Zetels 76 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn. Zetels 74 Zetelverdeling zoals die nu in de kamer zou zijn.
VVD 31 De hypotheekrenteaftrek blijft behouden, maar deze moet weer worden gebruikt waarvoor zij was bedoeld: het bevorderen van bezit en het aflossen van schuld. Omdat de VVD voor een betrouwbare overheid staat, verandert er voor hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten niets. PvdA 30 De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goede woning. De huidige regeling bevoordeelt echter de allerrijksten terwijl gewone gezinnen geen kans maken. Daarom pleit de PvdA voor eerlijke hervormingen waarmee de woningmarkt weer van het slot gaat. Onderdeel daarvan is dat wij over een periode van 30 jaar een nieuw stelsel willen invoeren waarbij uiteindelijk iedereen tegen hetzelfde tarief aftrekt.
CDA 21 Het CDA wil dat het systeem van hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Daarnaast willen we bestaande contracten niet opbreken. Bij het aangaan van de langlopende hypothecaire lening hebben banken en mensen rekening gehouden met de toen geldende regelgeving. Dit moet de overheid respecteren. Wel wil het CDA dat sneller aflossen mogelijk is en gestimuleerd wordt. SP 15 De SP houdt de hypotheekrente in stand voor hypotheken tot 350.000 euro. Maar de hypotheekrenteaftrek is niet bedoeld als subsidie op villabezit. Dat pakken we dan ook aan.
PVV 24 De aanpak van de hypotheekrente zet de huizenmarkt nog verder vast, zorgt dus voor meer ellende in de bouw en brengt veel onzekerheid mee voor mensen met een hypotheek. Groen
Links
10 De hypotheekrenteaftrek bevoordeelt mensen met grote inkomens meer dan mensen met een kleine portemonee. GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afschaffen. GroenLinks verbetert de positie van starters op de woningmarkt door een starterspremie in te voeren.D’66 10 De woningmarkt zit op slot. Veel huizen blijven (te) lang te koop staan. De hypotheekrenteaftrek is een belangrijke oorzaak van die stilstand. Bovendien stimuleert deze aftrekpost het maken én houden van schulden. Nederland heeft de grootste hypotheekschuld ter wereld. D66 wil de aftrek daarom geleidelijk afbouwen tot 30% in 2035 zodat de woningmarkt weer gaat bewegen, maar mensen niet in financiële problemen komen.Christen
Unie
5 De woningmarkt zit op slot. Starters hebben nauwelijks toegang tot de koopmarkt. Een versobering van de hypotheekrenteaftrek is noodzakelijk en rechtvaardig. De ChristenUnie wil de grens uiteindelijk leggen bij € 500.000. De renteaftrek wordt heel geleidelijk afgebouwd naar een voor ieder gelijk tarief van 30%.
Partij vd
Dieren
2 De Partij voor de Dieren wil zeer geleidelijk hervormen, zonder de woningmarkt nog verder op slot te zetten. We willen de hypotheekrenteaftrek over een periode van 30 jaar afbouwen en tegelijkertijd de inkomstenbelasting verlagen en het eigenwoningforfait afschaffen. Zo blijft het inkomen van huiseigenaren en starters op peil en zorgen we ervoor dat betaalbare woningen weer voor iedereen bereikbaar zijn.SGP 2 Er is brede consensus dat het systeem van hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm niet houdbaar is. De SGP wil daarom een geleidelijke hervorming van de hypotheekrenteaftrek. Elke bespaarde euro moet de overheid wel teruggeven via verlaging van de belasting op arbeid, afschaffing van de overdrachtsbelasting en afbouw van het eigen woningforfait.
Zetels 76 Eens Zetels 74 Oneens

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *