Oudedagsvoorziening

Historie

Allereerst een kort stukje historie. Tot 1947 was het in Nederland gewoon om je ouders te onderhouden als zij niet meer konden werken en hulpbehoevend waren geworden. Vanaf 1947 kwam daar verandering in door de Noodwet Ouderdomsvoorziening en vanaf 1957 de AOW. Hierin werd bepaald dat Nederlanders boven de 65 een uitkering kregen van de staat. Hierdoor gingen alle werkenden onder de 65 jaar, alle mensen boven de 65 jaar in levensonderhoud voorzien. In principe veranderde dit het stelsel van het onderhouden van bejaarde ouders door de kinderen niet. Het zorgde er wel voor dat uitzonderingen (ouderen zonder kinderen) niet meer buiten de boot vielen. De afhankelijkheid van ouderen van de aanwas van toekomstige generaties veranderde echter niet.

Huidige situatie en toekomst

Uw oudedagspensioen is opgebouwd uit drie pijlers:

  1. AOW (overheidsdeel)
  2. Pensioen opgebouwd via de werkgever
  3. Priv├ę-voorzieningen (aanvullende regelingen)

Voor een uitgebreide uitleg zie: http://www.pensioenvergelijk.com/pensioen-opbouw.php

De AOW wordt grotendeels gefinancierd volgens het zo geheten omslagstelsel. Dat betekent dat de werkende bevolking tot 65 betaalt voor degenen die 65 jaar en ouder zijn. In onderstaande grafieken is de situatie van 1950, 2010 en een voorspelling voor de situatie van 2040 gegeven. In de grafiek van 2040 ziet u ook de situatie van 2010 voor alle 65-plussers (AOW gerechtigden) getekend, om aan te geven hoeveel meer ouderen onderhouden zullen moeten worden in 2040: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010! De uitkeringen van deze grote groep 65+ in 2040 dient dan te worden opgebracht door een kleinere groep werkenden. Om u een idee te geven. In 2010 zijn er zo’n 10,2 miljoen mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar waarvan zo’n 7 miljoen werkenden. Deze werkenden betalen samen de AOW-uitkeringen van 2,6 miljoen 65-plussers. In 2040 zullen er zo’n 9,5 miljoen 20 tot 65 jarigen zijn, waarvan de werkenden (laten we ze inschatten op 6,5 miljoen) de AOW-uitkeringen van 4,4 miljoen 65-plussers moeten betalen. Daar komt bij dat reeds in 2008 de AOW-uitkeringen niet volledig uit de AOW-premies betaald konden worden. Het tekort bedroeg 5,5 miljard, ongeveer 20% van het totaal van de AOW-uitkeringen per jaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *